Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

HĐND xã Tam Thái, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6

Ngày 26 và 27/12/2022, HĐND xã Tam Thái, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

Theo báo cáo đánh giá trình tại kỳ họp, năm 2022 UBND xã Tam Thái đã triển khai thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tập trung chỉ đạo cho sản xuất nông nghiệp; giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Công tác xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu tiếp tục được xã quan tâm đầu tư xây dựng ;đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt gần 99%. Công tác quản lý đất đai; bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện. các doanh nghiệp trên địa bàn xã đẩy mạnh các hoạt động sản xuất sau khi dịch Covid – 19 được kiểm soát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, các cơ sở kinh doanh dịch vụ từng bước được phục hồi; Các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Chợ lò đang hoạt động tốt góp phần giải quyết lao động tại địa phương, hiện nay và trên địa bàn xã có 03 doanh nghiệp đang xuất tuyến đầu tư, trong năm 2022 có thêm 58 cơ sở kinh doanh cá thể nâng tổng số cơ sở kinh doanh cá thể trên địa bàn xã lên 491 hộ, tổng doanh thu ước đạt trên lĩnh vực công nghiệp - thương mại dịch vụ khoản 481 tỷ đạt 106,6% so với kế hoạch; giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/ người/ năm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, được quan tâm chỉ đạo, thông tin tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị địa phương; các trường hoàn thành chương trình năm học đề ra, chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo viên giỏi, học sinh giỏi được giữ vững. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19, cũng như đảm bảo nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Quan tâm và triển khai thực hiện tốt chính sách xã hội, các chính sách đối với người có công trên địa bàn xã đảm bảo đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đối với hoạt động của HĐND xã, Thường trực HĐND xã Tam Thái đã triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế của địa phương. Các Nghị quyết của HĐND xã ban hành đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Sau 1,5 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua 12 Nghị quyết của HĐND xã về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023; kế hoạch đầu tư công năm 2023; bổ kê hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2026; Kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2022-2025; Phương án quản lý, cho thuê đối với diện tích đất do Công ty cổ phần giống Nông lâm nghiệp Quảng Nam bàn giao; Nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch chung xây dựng xã Tam Thái, huyện Phú Ninh giai đoạn đến năm 2030;Quy hoạch chung xây dựng xã Tam Thái, huyện Phú Ninh giai đoạn đến năm 2030.

Nguyễn Thị Điểm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Banner liên kết

portalhuyen

NONGTHONMOI

hcm2

ngaytbls

xuctiendautu

pgd

BDKH

qoffice

congkhaingansachnew 1

 

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top