Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Thái lần thứ 15, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Sáng ngày 15/3/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Thái tổ chức hội nghị lần thứ 15 thông qua các nội dung trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Thái khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự hội nghị có sự tham dự của đồng chí Lê Hồng Quân - HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và đại diện các ban ngành đoàn thể xã và cùng 30/32 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Thái.

MT 1

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã triển khai lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác Mặt trận xã nhiệm kỳ 2019-2024; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029 trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029, báo cáo kiểm điểm Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024; góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029 và góp ý Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (điều chỉnh, bổ sung). Thông qua dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Tam Thái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029, đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029 và dự kiến số lượng Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Hội nghị thống nhất giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029 tổng hợp, tiếp thu đầy đủ, bổ sung, hoàn thiện các nội dung báo cáo tổng kết công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2019-2024; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029 trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029, Báo cáo kiểm điểm Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024; số lượng, cơ cấu, thành phần Ủy ban MTTQ Việt Nam xã (giới thiệu 37 vị ứng cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đảm bảo theo cơ cấu mà BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trình tại Hội nghị); đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Tam Thái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029; thống nhất đoàn Chủ tịch đại hội gồm 5 vị và thư ký đại hội là 2 vị và tổng hợp góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029; góp ý điều chỉnh bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam để trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029.

MT 2

Đ/c Lê Hồng Quân - HUV, BT Đảng ủy, CT HĐND xã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quân - HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Thái ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động và vai trò của từng thành viên Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã trong công tác tham mưu các nội dung, công việc để trình Hội nghị. Đề nghị Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu dự Hội nghị và mong muốn các vị đại biểu tiếp tục góp ý vào các nội dung văn kiện trình tại Đại hội trước ngày 20/3/2024 để đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Tam Thái tổ chức thành công vào chiều ngày 04/4/2024 và sáng ngày 05/4/2024./.

Tố Trinh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Banner liên kết

portalhuyen

NONGTHONMOI

hcm2

ngaytbls

xuctiendautu

pgd

BDKH

qoffice

congkhaingansachnew 1

 

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Thủ tục hành chính Đoàn thể Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Thái lần thứ 15, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.
Green Blue Orange Back to Top