Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Những chuyển biến tích cực trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã Tam Thái

Với mong muốn vận động toàn dân trên địa bàn xã tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, trong những năm qua xã Tam Thái đã có nhiều nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động và đã tạo được những chuyến biến tích cực. Theo đó, trong 05 năm qua, UBND xã đã ban hành nhiều Chương trình hành động, kế hoạch để triển khai chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 11¬CT/TW; việc triển khai thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) trên địa bàn xã thực sự đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về lợi ích và tầm quan trọng của công tác xây dựng xã hội học tập.

khuyen hoc chung

Trong năm 2020, Hội Khuyến học xã tham mưu UBND xã đề nghị UBND huyện Phú Ninh ra Quyết định số 3241-QĐ/UBND ngày 09/07/2020 về việc hợp nhất Hội Khuyến học và Chi hội Cựu giáo chức thành Hội Khuyến học - Cựu giáo chức xã Tam Thái. Từ đó, đã củng cố, kiện toàn lại Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2020-2025, tham mưu ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Trong năm với những việc làm tập trung và cụ thể vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong công cuộc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT ngày càng được nâng lên; số cộng đồng, cơ quan đơn vị luôn giữ vững danh hiệu cộng đồng, cơ quan, đơn vị học tập trong năm, số hộ gia đình (1.871/1.980) đạt 94,5%, “Gia đình học tập”, dòng họ (14/14) đạt 100% “Dòng họ học tập”, 100% cộng đồng (6/6) đạt “Cộng đồng học tập, và 5/5 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”. Ban chỉ đạo xây dựng XHHT đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình học tập ở từng dòng họ, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, từ đó đã nổi lên một số mô hình tiêu biểu đáng biểu dương như: “Cộng đồng học tập” thôn Hòa Bình, “Đơn vị học tập” Trường Mẫu giáo Anh Đào.

Bên cạnh đó, Hội khuyến học – CGC xã Tam Thái luôn chú trọng, quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ công tác khuyến học khuyến tài ngày càng sâu rộng. Các cơ quan và một số doanh nghiệp đã thành lập Chi hội Khuyến học và có nhiều hình thức hoạt động phong phú, sáng tạo.

Trong công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục và đào tạo nghề thì địa phương cũng đã có những kết quả đáng ghi nhận, đến nay có trên 98% số người trong độ tuổi 19-60 biết chữ, 98% số người biết chữ ở độ tuổi từ 05-18. Có 98% số người biết chữ được xóa mù chữ và đảm bảo biết chữ bền vững, 100% số người trong độ tuổi (dưới 14 tuổi) chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và 98% trong độ tuổi (dưới 18 tuổi) tốt nghiệp THCS. Tại cơ quan xã, có 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị tham gia các chương trình học tập về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, ngoại ngữ, tin học nâng cao trình độ đáp ứng được vị trí việc làm theo quy định; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý của xã, các cơ quan, đợn vị có trình độ chính trị, chuyên môn đạt chuẩn theo quy định, trong đó có trên 90% có trình độ từ cao đẳng, đại học và sau đại học. Đối với người lao động trên địa bàn, có khoản 45% đã tham gia các khóa đào tạo nghề, học tập nâng cao trình độ và sự hiểu biết về tin học, công nghệ thông tin, ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục, đa số tự học hỏi, tự nghiên cứu trên các phương tiện thông tin như sách, báo, tivi và trên mạng xã hội; nhất là lực lượng trẻ, trong độ tuổi lao động có khoản 70% có tay nghề, trình độ đáp ứng nhu cầu việc làm.

Việc kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội để giáo dục học sinh phòng chống các tệ nạn xã hội được quan tâm đúng mức; các nhà trường thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thực hiện tốt việc vận động học sinh bỏ học tiếp tục đến trường, đầu tư cơ sở vất chất, đồ dùng, đồ chơi cho các trường trên dịa bàn xã. Việc phối hợp cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Hội khuyến học tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các nhà trường tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tập tiến bộ, học giỏi ngày càng có sức lan tỏa... Phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp hiếu học được triển khai sâu rộng. Nhiều gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, khu dân cư hiếu học, đơn vị hiếu học đã góp phần tích cực trong việc giữ gìn truyền thống, đạo lý, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương, khơi gợi lòng tự hào, tự tôn; góp phần giảm thiểu các tệ nạn xã hội.

khuyen hoc trao qua

Việc xây dựng quỹ khuyến học đối với các cấp hội khuyến học của xã còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự cố gắng, nỗ lực, Hội Khuyến học – CGC xã đã vận động và xây dựng được một số quỹ, như: Quỹ khuyến học trường học, quỹ khuyến học gia đình, dòng họ, hội đồng hương, cơ quan... Đến nay toàn xã đã vận động được 146.255.000 đồng, trong đó các thôn, trường học vận động được 110.255.000 đồng, Hội Khuyến học xã vận động trên 36.000.000 đồng. Để có được kết quả trên, UBND xã đã làm tốt công tác tuyên truyền Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013, Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng chính phủ và các văn bản của cấp trên về xây dựng XHHT và phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ quan, đơn vị. Để công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục có sức lan tỏa trong cộng động và phát huy vai trò, ý nghĩa, trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan bàn ngành, tổ chức hội và lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho mọi người về công tác khuyến học, khuyến tài, và xây dựng XHHT; thực hiện có hiệu quả việc xây dựng XHHT từ cơ sở; tập trung củng cố mô hình học tập của Trung tâm HTCĐ theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ; tăng cường nền nếp, kỷ cương, hiệu quả hoạt động của các trung tâm HTCĐ, cơ sở giáo dục, dạy nghề trên địa bàn. Đa dạng hoá nội dung, chương trình và hình thức học tập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của mọi người; Phát huy vai trò của các Trường học, Trung tâm HTCĐ trong việc nâng cao hiệu quả công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục và hướng nghiệp dạy nghề cho lao động nông thôn. Hy vọng với những nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn xã Tam Thái tiếp tục gặt hái được những kết quả tích cực, tạo tiền đề xây dựng thành công xã hội học tập trên địa bàn xã.

Trọng Khanh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Banner liên kết

portalhuyen

NONGTHONMOI

hcm2

ngaytbls

xuctiendautu

pgd

BDKH

qoffice

congkhaingansachnew 1

 

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Thủ tục hành chính Hộ tịch Những chuyển biến tích cực trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã Tam Thái
Green Blue Orange Back to Top