Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Thái: Phát huy vai trò trong công tác vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Thái đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; đã có nhiều hoạt động cụ thể, nhiều cách làm hay, sáng tạo được thực hiện và nhân rộng, mang lại hiệu quả thiết thực góp phần hoàn thành các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương.

be tong truong my

Nhân dân KDC Trường Mỹ, tham gia mở rộng đường giao thông nông thôn

Quá trình thực hiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tham mưu Đảng ủy xã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về các nội dung Cuộc vận động gắn với các tiêu chí về xã nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đến các tầng lớp nhân dân, giúp người dân hiểu được quyền lợi, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã chủ trì, hiệp thương, phân công nhiệm vụ, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên để thực hiện 05 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đã huy động nội lực từ nhân dân tham gia ngay từ khi thực hiện công tác quy hoạch đến hiến đất, hiến kế, hiến công, vật tư để xây dựng các công trình công cộng trên địa bàn xã. Vận động nhân dân hiến hàng ngàn đất, huy động hàng ngàn ngày công, hàng trăm triệu đồng để mở rộng xây dựng 19,73 km đường bê tông giao thông nông thôn, 4,66 km cứng hóa đường giao thông nội đồng, 11,9 km bê tông hóa kênh mương, xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa, khu thể thao thôn, cổng thôn, cổng tổ đoàn kết, xây dựng các thiết chế văn hóa, các công trình công cộng. Từ nguồn vận động quỹ “Vì người nghèo” đã giải ngân xây dựng mới và sữa chữa được 26 nhà Đại đoàn kết, với tổng mức hỗ trợ là 585 triệu đồng; hỗ trợ phương tiện sinh kế là bò giống cho 11 hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền là 120 triệu đồng; đã hỗ trợ 104,8 triệu đồng để khám chữa bệnh, trợ giúp cho học sinh nghèo có điều kiện đi học, trợ cấp khó khăn đột xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ..... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã đến nay còn 1,68%.

nhà doan ket da chinh

Lễ nghiệm thu, bàn giao nhà ĐĐK cho hộ nghèo năm 2016

Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp được tập trung thực hiện, đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, xây dựng 03 công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn, ở 06/06 thôn trên địa bàn xã thành lập đội thu gom rác thải với tỷ lệ hộ gia đình tham gia phương án thu gom rác thải đạt trên 97 %; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phát động và nhân rộng thực hiện mô hình “Nếp sống văn minh trong việc tang”, từ khi phát động vào cuối năm 2017 đến nay đã có 40 hộ gia đình có người thân qua đời thực hiện không rãi giấy đất vàng mã tiền Việt Nam và các loại tiền nước ngoài trên đường đi đưa tang... Nhiều tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, các mô hình và các phong trào tham gia giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, như: Hội Nông dân xã với phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững, thực hiện mô hình “Thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”, toàn xã đã bố trí 68 bi bỏ rác thải thuốc bảo vệ thực vật trên các đồng ruộng, hội viên nông dân đã hưởng ứng và thực hiện tốt việc bỏ rác thải đúng nơi quy định góp phần bảo vệ môi trường, vận động hội viên di dời chuồng trại, cải tạo vườn tạp; Hội liên hiệp phụ nữ xã với phong trào phụ nữ học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, vận động hội viên thực hiện phương án thu gom rác thải, thực hiện mô hình “Tiết kiệm giúp đỡ hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” với kết quả đã vận động và trao 462 xuất quà, trị giá 138,95 triệu đồng cho hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ phương tiện sinh kế là bò giống cho 03 hội viên phụ nữ; Hội Cựu chiến binh xã với phong trào cựu chiến binh gương mẫu, giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi, thực hiện mô hình “Quỹ nghĩa tình đồng đội”, đã vận động được 66 triệu đồng và đã giúp đỡ 15 hội viên gặp khó khăn trong cuộc sống; Đoàn Thanh niên xã với phong trào ánh sáng đường quê, cảm hóa thanh niên chậm tiến, thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê”, Đoàn xã đã vận động đoàn viên, thanh niên chung sức cùng chính quyền xây dựng hoàn thành 29,5 km đường điện chiếu sáng giao thông nông thôn… Qua các cuộc vận động, các phong trào đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

toc nguyen van da chinh

Lễ công nhận lại Tộc văn hóa đối với tộc Nguyễn Văn - thôn Xuân Phú

Công tác xây dựng đời sống văn hóa được tập trung thực hiện, các danh hiệu văn hóa nhất là gia đình văn hóa đi vào thực chất; đến cuối năm 2018 toàn xã có 1.603/2.011 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, vận động 14 tộc ra mắt “Tộc văn hóa”, trong đó 09 tộc họ được công nhận tộc văn hóa, nhiều tộc họ văn hóa tiêu biểu được các cấp biểu dương, khen thưởng; có 05/06 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa, trong đó khu dân cư Phước Lộc đã được công nhận 09 năm liền, khu dân cư Hòa Bình được công nhận 07 năm liền. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng đã chủ động, tích cực hướng dẫn nhân dân thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia xây dựng hệ thống chính trị, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện công tác giám sát việc thực hiện những chính sách về xây dựng nông thôn mới, phát huy chức năng giám sát việc thực hiện các dự án, các công trình liên quan đến lợi ích của nhân dân.

Thông qua việc tuyên truyền, vận động, triển khai các nội dung cuộc vận động, các phong trào tại địa phương, nhân dân trong xã đã phát nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần tích cực trong việc xây dựng và làm thay đổi diện mạo nông thôn. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương sớm đạt được các tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra./.

Đình Tâm

Tin mới

Banner liên kết

portalhuyen

NONGTHONMOI

hcm2

ngaytbls

xuctiendautu

pgd

BDKH

qoffice

congkhaingansachnew 1

 

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Thủ tục hành chính Hộ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Thái: Phát huy vai trò trong công tác vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới
Green Blue Orange Back to Top