Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Hội đồng nhân dân xã tổ chức kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 28/12/2023, HĐND xã Tam Thái khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 9 để tiến hành các nội dung quan trọng theo Luật định. Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo của UBND xã về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo về tình hình thực hiện thu ngân sách địa phương năm 2023 và phương hướng năm 2024;thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đối với HĐND, UBND xã; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo hoạt động của HĐND xã năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024; các báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023; Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2024 và một số nội dung khác...

Năm 2023, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, xã Tam Thái đã chủ động khắc phục khó khăn, giành được những kết quả quan trọng, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp là 123,05 tỷ đồng tăng 1,02 tỷ đồng so với năm 2022 tỷ lệ đạt 97,77%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ đạt 86,52%; duy trì tiêu chí xã NTM đạt 19/19 tiêu chí; xây dựng xã NTM nâng cao đạt 19/19 tiêu chí; thôn NTM kiễu mẫu Khánh Thọ đạt 10/10 tiêu chí; duy trì NTM kiễu mẫu thôn Hòa Bình, thôn Phước Lộc đạt 10/10 tiêu chí.

anh hop hdnd

Ông Ninh Đình Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã trình bày các nội dung báo cáo tại kỳ họp

Triển khai hỗ trợ phát triển kinh tế vườn theo Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam: UBND xã đã đề nghị và được UBND huyện phê duyệt 21 vườn, đã nghiệm thu giải ngân hỗ trợ kinh phí cho 7 vườn với kinh phí 192 triệu đồng; các vườn còn lại tiếp tục triển khai thực hiện và đề nghị nghiệm thu, giải ngân trong thời gian đến. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), chuỗi liên kết giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đến nay đã được UBND huyện đánh giá công nhận 01 sản phẩm OCOP đạt 03 sao là chả bò da cuộn Thiệp Diễm của chủ thể ông Phan Văn Thiệp; được UBND huyện phê duyệt dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm nấm Bào ngư trên địa bàn xã do hợp tác xã nông nghiệp Khải Hoàn chủ trì thực hiện; triển khai thực hiện mô hình chăn nuôi thỏ thương phẩm bằng phương thức nuôi nhốt trong lồng kẽm đối với hộ ông Vi Văn Toàn, thôn Trường Mỹ. Trình UBND huyện phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế nông thôn tổng hợp, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn xã

Triển khai kế hoạch rà soát toàn bộ đất do UBND xã quản lý, đất công ích và thực hiện quy chủ đối với diện tích đất do UBND xã quản lý, đất chưa sử dụng, đất chưa hợp đồng. Hoàn thành thi công các công trình: Kiên cố hóa kênh mương loại III; Cứng hóa GTNĐ thôn Khánh Thịnh; Cảnh quan nông thôn trước trường MG Anh Đào và triển khai thi công các công trình theo kế hoạch đầu tư công. Kết quả kiểm tra các danh hiệu văn hóa năm 2023 toàn xã có 2.084/2.191 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 95,1%; có 1.600/2.191 hộ đạt danh hiệu văn hóa 03 năm liền, chiếm tỷ lệ 73%. Có 14 tộc họ được công nhận và giữ vững danh hiệu tộc họ văn hóa, ra mắt 1 tộc họ văn hóa (tộc Trần Bình - thôn Xuân Phú). Đề nghị giải quyết chế độ trên lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng, chính sách an sinh xã hội và chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững cho các đối tượng đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Các trường tổ chức các hoạt động dạy và học đảm bảo theo hướng dẫn và chỉ đạo của cấp trên. Tổng kết năm học 2022-2023: Trường THCS Phan Tây Hồ có học sinh khá, giỏi chiếm tỷ lệ 65,7%; trường tiểu học Kim Đồng có 64,93% học sinh được khen thưởng; trường mẫu giáo Anh Đào có 100% trẻ 5 tuổi lên lớp. Vận động nhân dân tham gia BHYT toàn dân đạt tye lệ 97,59%, tủ thuốc y tế đạt 78,46%; hộ có 3 công trình vệ sinh đạt 99,73%. Đăng ký công dân trong độ tuổi 17 đạt 100%; Phối hợp đưa thanh niên lên trạm khám sức khỏe NVQS 61 thanh niên đạt 100%; số thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2024 là 20 thanh niên. Trong đó: NVQS 16 thanh niên, nghĩa vụ công an 04 thanh niên.

Năm 2023, Thường trực HĐND xã khóa XIII đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác. Tích cực, chủ động tham mưu HĐND xã cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã; tổ chức 3 kỳ họp, quyết nghị thông qua 22 Nghị quyết về những vấn đề quan trọng của địa phương, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tế, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của xã nhà phát triển./.

Nguyễn Thị Điểm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Banner liên kết

portalhuyen

NONGTHONMOI

hcm2

ngaytbls

xuctiendautu

pgd

BDKH

qoffice

congkhaingansachnew 1

 

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Thủ tục hành chính Hộ tịch Hội đồng nhân dân xã tổ chức kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2021-2026
Green Blue Orange Back to Top