Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Hội đồng nhân dân xã Tam Thái tổ chức Kỳ họp thứ 18, khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 30/12/2021, Hội đồng nhân dân xã Tam Thái tổ chức Kỳ họp thứ 18, khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Dự Kỳ họp, có đồng chí Phan Thanh Thám –UVBTV, PCT HĐND huyện Phú Ninh; đồng chí Lê Hồng Quân – Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã; các ban, ngành, đoàn thể xã và lãnh đạo các trường học, lãnh đạo trạm y tế xã và 23/24 đại biểu HĐND xã.

hoi dong nhan dan

Báo cáo của UBND xã Tam Thái trình tại Kỳ họp khẳng định: Trong năm 2020, nền kinh tế của xã, tổng giá trị sản lượng lương thực cả năm đạt 3.221,05 tấn/6,287,9 tấn đạt 95,07% kế hoạch huyện giao. Trong đó: chăn nuôi - thú y: Tổng đàn trâu, bò với số lượng 2.503 con, bò lai 1.148 con, chiếm tỷ lệ 70,56% tổng đàn bò; đàn heo 3.744 con, đàn gia cầm 73.198 con; thương mại - dịch vụ toàn xã có bước phát triển khá, tổng doanh thu ước đạt trên lĩnh vực CNXD –TTCN –TMDV khoản 603 tỷ đồng, đạt trên 109% so với Nghị quyết đề ra. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường, nhiều dự án đầu tư bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực; hoạt động văn hoá xã hội có tiến bộ, đời sống của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền có nhiều chuyển biến.

Kỳ họp thứ 18, HĐND xã Tam Thái đã giành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận và quyết định một số nội dung, như: Xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo của UBND xã về kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2020, phướng hướng nhiệm vụ năm 2021; Thông báo của Ủy ban MTTQ xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo của UBND xã về kết quả thu, chi ngân sách địa phương năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo của UBND xã về kết quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình của UBND xã đề nghị thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn xã Tam Thái, huyện Phú Ninh; Tờ trình của UBND xã đề nghị phê chuẩn dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; Báo cáo của Ban kinh tế - xã hội HĐND xã về kết quả thẩm tra các văn bản trình kỳ họp lần thứ 18; Báo cáo của Ban pháp chế HĐND xã về kết quả thẩm tra các văn bản trình kỳ họp lần thứ 18./.

Tố Trinh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Banner liên kết

portalhuyen

NONGTHONMOI

hcm2

ngaytbls

xuctiendautu

pgd

BDKH

qoffice

congkhaingansachnew 1

 

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top