Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Đảng bộ xã Tam Thái tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Sáng ngày 24/12, tại Hội trường Trung tâm VH – TT xã, Đảng ủy xã Tam Thái tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Thanh Thám, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Ninh Quang Thạnh, Huyện ủy viên, Trưởng phòng VH –TT huyện. Đồng chí Lê Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.
Năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân trên địa bàn xã, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm qua, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo UBND xã thực hiện việc duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí xã NTM, triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu thôn Hòa Bình, phát động và triển khai thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu thôn Trường Mỹ đến nay đạt 5/10 tiêu chí. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, cơ cấu ngành của địa phương tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm, tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ và công nghiệp tăng. Chỉ đạo phát triển nông nghiệp đạt hiệu quả, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tổng sản lượng lương thực đạt 3.224,16 tấn (đạt 109,72 % so với chỉ tiêu giao); tăng cường chỉ đạo áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Công tác Địa chính – Xây dựng cơ bản và môi trường được tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo, việc quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản được tập trung chỉ đạo. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội: chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao nhân các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước; công tác giảm nghèo luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo..
Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội có nhiều cố gắng, các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, thiết thực. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và phong trào thi đua xây dựng mô hình điển hình "Dân vận khéo"..
Trên lĩnh vực xây dựng Đảng: Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định. Tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 6,7 (khóa XII) . Triển khai thực hiện tốt việc cam kết tu dưỡng rèn luyện theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Cấp ủy thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng cấp trên, các chi bộ trực thuộc thực hiện việc sinh hoạt chi bộ định kỳ, chuyên đề đảm bảo theo Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương...

hoi nghi 3-min
Quang cảnh Hội nghị tổng kết  năm 2018

Năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đề ra 14 chỉ tiêu và 08 nhóm giải pháp huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp – thương mại - dịch vụ; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

quan1-min

Đồng chí Lê Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Lê Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành, khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2018 được chỉ ra trong hội nghị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của Đảng ủy đề ra.

Nho Long


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Banner liên kết

portalhuyen

NONGTHONMOI

hcm2

ngaytbls

xuctiendautu

pgd

BDKH

qoffice

congkhaingansachnew 1

 

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top