Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020)

I. Hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa của ngày thương binh liệt sỹ

1. Hoàn cảnh ra đời

Cách mạng thánh Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời chưa được bao lâu thì thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Với tinh thần “… thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu chống lại quân xâm lược. Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến quyết liệt chống thực dân Pháp, nhiều đồng bào, chiến sỹ đã ngã xuống, hy sinh một phần xương máu trên các chiến trường.

Với truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng, Chính phủ, Bác Hồ và nhân dân ta đã dành tất cả tình thương yêu cho các chiến sỹ và đồng bào đã vì độc lập tự do của Tổ quốc mà bị thương hoặc hy sinh.

Đầu năm 1946, Hội giúp binh sỹ bị nạn ra đời ở Thuận Hóa (Bình Trị Thiên), rồi đến Hà Nội và một số địa phương khác… Sau đó ít lâu được đổi thành Hội giúp binh sỹ bị thương. Ở Trung ương có Tổng Hội và Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu là Chủ tịch danh dự của Tổng Hội.

Ngày 28-5-1946, Hội giúp binh sỹ bị nạn tổ chức một cuộc nói chuyện quan trọng tại Nhà hát lớn Hà Nội để kêu gọi mọi người gia nhập Hội và hăng hái giúp đỡ các chiến sỹ bị thương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự.

Ngày 17-11-1946, cũng tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam đã tổ chức lễ xung phong “Mùa đông binh sỹ”, mở đầu cuộc vận động “Mùa đông binh sỹ” trong cả nước để giúp chiến sỹ trong mùa đông giá rét. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự buổi lễ và Người đã cởi chiếc áo đang mặc để tặng binh sỹ.

Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ngày 19-12-1946, theo Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng dậy kháng chiến với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Số người bị thương và hy sinh trong chiến đấu tăng lên, đời sống của chiến sỹ, nhất là chiến sỹ bị thương gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Trước tình hình trên, Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta đã đưa ra nhiều quyết định với những chính sách quan trọng về công tác thương binh, liệt sỹ, góp phần ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, gia đình liệt sỹ.

Ngày 16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký sắc lệnh số 20/SL, quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sỹ. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh, liệt sỹ đối với cuộc kháng chiến và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ.

Tháng 6-1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội phụ nữ Cứu quốc, Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc, Cục Chính trị quân đội quốc gia Việt Nam, Nha Thông tin Tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại Đại Từ (tỉnh Bắc Thái) để bàn về công tác thương binh, liệt sỹ và thực hiện Chỉ thị của Hồ Chủ tịch chọn một ngày nào đó làm Ngày Thương binh, Liệt sỹ . Tại cuộc họp này, các đại biểu đã nhất trí chọn ngày 27 tháng 7 là ngày “Thương binh toàn quốc”. Từ đó hằng năm cứ vào dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều gửi thư, quà thăm hỏi, động viên, nhắc nhở mọi người phải biết ơn và hết lòng giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ. Đặc biệt, từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh càng quan tâm hơn đến công tác thương binh, liệt sỹ.

Từ tháng 7 năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi “Ngày Thương binh toàn quốc” thành “Ngày Thương binh, Liệt sỹ ” để ghi nhận những hy sinh lớn lao của đồng bào, chiến sỹ cả nước cho chiến thắng vẻ vang của toàn dân tộc.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, theo Chỉ thị 223/CT-TW, ngày 8-7-1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 1975, ngày 27 tháng 7 hằng năm chính thức trở thành “Ngày Thương binh, Liệt sỹ” của cả nước.

Mỗi năm cứ đến “Ngày Thương binh, Liệt sỹ” nhất là vào dịp kỷ niệm năm tròn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.

2. Ý nghĩa

Ngày Thương binh, Liệt sỹ có ý nghĩa chính trị, xã hội, lịch sử sâu sắc, đó là:

- Truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”, lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; qua đó phát huy tinh thần yêu nước, củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

- Tôn vinh, khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ, thương binh và người có công cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân là vô giá. Việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và mai sau.

- Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trân trọng đánh giá cao những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sỹ đối với Tổ quốc; đồng thời cũng luôn chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của các thế hệ cách mạng đối với thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

II. Công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong năm qua

Là một xã có số lượng gia đình chính sách và người có công với cách mạng đông, trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền xã Tam Thái thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống của các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng thông qua việc làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ trực tiếp đối với các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, ốm đau. Đặc biệt, xã tập trung triển khai có hiệu quả Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng, Nghị định 31, Thông tư 05, Thông tư 03, Thông tư 16, Thông tư 13 về xác lập thủ tục, hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ theo quy định.

Thực hiện tốt việc cấp, đổi thẻ BHYT; đề nghị điều dưỡng tập trung và tại nhà cho 114 trường hợp; đề nghị giải quyết chế độ con liệt sĩ tàn tật cho 08 trường hợp… Tổ chức thăm hỏi tặng quà của các cấp tới người có công với cách mạng, tổ chức khám và cấp phát thuốc tại nhà cho những mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn xã nhân dịp tết nguyên Đán và kỷ niệm ngày TBLS 27/7, tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời đối với những gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đau ốm nhân dịp tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 và kỷ niệm 73 ngày TBLS với 100 xuất quà trị giá trên 30 triệu đồng; đề nghị giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công cách mạng, bảo đảm tất cả người có công cách mạng được thụ hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định. Đề nghị hỗ trợ sửa chữa và nâng cấp nhà ở cho 92 nhà theo quyết định 3584 của UBND tỉnh Quảng Nam, đến nay UBND huyện Phú Ninh đã cấp kinh phí hỗ trợ cho 29 nhà (03 nhà xây mới, 26 nhà sửa chữa); đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ cho trên 247 thân nhân đảm nhận việc thờ cúng liệt sỹ. Làm tốt công tác chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ và Chứng tích Khánh Thọ, đã đầu tư, nâng cấp tượng đài NTLS, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỷ thuật xây dựng cảnh quang khuôn viên phía trước nghĩa trang liệt sĩ xã, dự kiến sẽ hoàn thành việc xây dựng trong năm 2020. Vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt chỉ tiêu trên giao.

Tổ chức tốt lễ đặt vòng hoa, dâng hương và “Thắp nến trị ân” tại NTLS và chứng tích Khánh Thọ nhân dịp tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày TBLS 27/07. Tổ chức tốt lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ từ các tỉnh Tây Nguyên chuyển về an táng tại NTLS xã Tam Thái.

Bằng những việc làm thiết thực thông qua các phong trào như xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thương binh, bệnh binh nặng, chăm sóc gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đối với những người đã chịu nhiều mất mát, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mặt trận và các Đoàn thể, các tổ chức xã hội, cơ quan, trường học đã tích cực tham gia vào các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” “Phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng”, phong trào vận động xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Hầu hết các gia đình người có công đều phát huy tốt truyền thống cách mạng, vượt khó vươn lên, ổn định đời sống. Ngoài việc tham gia đóng góp vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa nhân dân đã tích cực tham gia vào các phong trào đền ơn đáp nghĩa khác của địa phương.

Phát huy truyền thống cách mạng, các gia đình chính sách đã tham gia đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương; qua đó, đã xuất hiện nhiều thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công cách mạng xuất sắc, điển hình trên các lĩnh vực phát triển kinh tế và tham gia hoạt động xã hội. Đặc biệt là các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách đã vượt qua khó khăn, bệnh tật nổ lực vươn lên làm giàu chính đáng và tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa và đã giành một phần thu nhập giúp đỡ các gia đình, đối tượng chính sách còn neo đơn, khó khăn, trở thành những hình ảnh đẹp, đáng trân trọng.

Trong năm qua, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với nước đã chung sức, đồng lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, nhất là nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu.

III. Những hạn chế, tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chính sách người có công trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như:

- Chưa tham mưu giải quyết dứt điểm những trường hợp vướng mắc trong việc xác lập hồ sơ truy tặng Mẹ VNAH như hồ sơ của ông Nguyễn Lại thôn Phước Lộc do gia đình không thống nhất ủy quyền, thờ cúng liệt sĩ, Huân chương độc lập: đến nay vẫn còn một số đối tượng chưa xác lập hồ sơ thờ cúng liệt sĩ do mất bằng TQGC hoặc do chưa quan tâm đến việc xác lập hồ sơ hưởng thờ cúng liệt sĩ.

- Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng theo theo QĐ 3584 của UBND tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do kinh phí không đảm bảo.

- Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách đến với nhân dân đôi lúc chưa kịp thời nên mang lại hiệu quả chưa cao.

IV. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua, tiếp tục đẩy mạnh công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã Tam Thái thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trên lĩnh vực chính sách ưu đãi người có công góp phần đưa chính sách đến gần với người dân, hạn chế tình trạng khiếu kiện, khiếu nại.

- Làm tốt công tác tu bổ, tôn tạo và xây dựng quy chế quản lý nghĩa trang liệt sỹ. Tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công; qua đó thúc đẩy phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc người có công với nước”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” phát triển rộng khắp, đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả thiết thực; đồng thời biểu dương những tấm gương thương binh, bệnh binh và người có công tiêu biểu.

- Đẩy mạnh và thực hiện tốt việc lập, xét duyệt hồ sơ thường xuyên; tập trung giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công còn tồn đọng, nhất là những hồ sơ được xác lập trong những giai đoạn trước đây nhưng chưa được xem xét giải quyết do chưa đảm bảo thủ tục, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng thành công xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

- Đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống yêu nước và đạo nghĩa “Uống nước nhớ nguồn” trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc và trân trọng tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ và những người có công với nước; biến nhận thức và tình cảm tốt đẹp đó thành hành động thiết thực góp phần thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

* Bên cạnh những nhiệm vụ nêu trên trên, trong thời gian đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Thái tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Thái nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; hoàn thành việc duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu:

- UBND xã Tam Thái được tỉnh Quảng Nam chọn làm điểm xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu của huyện Phú Ninh. Theo đó, qua quá trình khảo sát, nghiên cứu, đánh giá cụ thể điều kiện thực tế và tiềm lực của mỗi thôn, UBND đã chọn thôn Hòa Bình, Trường Mỹ, Phước Lộc tập trung triển khai xây dựng trước. Đến nay thôn Hòa Bình đã đạt 10/10 tiêu chí và được công nhận là khu dân cư NTM kiểu mẫu; thôn Trường Mỹ đạt 06/10 tiêu chí, thôn Phước Lộc đạt 05/10 tiêu chí, dự kiến thôn Trường Mỹ, thôn Phước Lộc hoàn thành 10/10 tiêu chí vào cuối tháng 9/2020; đối với các thôn còn lại tiếp tục xây dựng phương án và triển khai thực hiện.

- Để xã Tam Thái hoàn thành xây dựng xã NTM kiểu mẫu, thôn hoàn thành Khu dân cư NTM kiểu mẫu cần có sự chung tay góp sức của toàn thể nhân dân trong xã nói chung và các gia đình chính sách nói riêng trong công tác tuyên truyền, vận động và đóng góp ngày công, kinh phí để hoàn thành các tiêu chí như: Hiến đất, vật kiến trúc, cây cối mở rộng đường GTNT, trồng hoa và chăm sóc cây xanh, dọn vệ sinh môi trường các tuyến đường, đóng góp nguồn lực đầu tư công trình điện chiếu sáng, chỉnh trang hàng rào, cải tạo vườn, di dời chuồng trại,... tham gia phương án thu gom rác thải, cam kết bảo vệ môi trường.

Tin tưởng rằng, trong thời gian đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Thái cùng chung sức, đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới kiễu mẫu.

Trên đây là đề cương tuyên truyền kỷ niệm 73 năm ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2020); báo cáo kết quả thực hiện công tác TBLS trên địa bàn xã Tam Thái trong năm qua và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian đến./.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Banner liên kết

portalhuyen

NONGTHONMOI

hcm2

ngaytbls

xuctiendautu

pgd

BDKH

qoffice

congkhaingansachnew 1

 

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Văn bản chỉ đạo, điều hành Thông tin tuyên truyền ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020)
Green Blue Orange Back to Top