Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Đảng ủy xã Tam Thái thực hiện tốt công tác Dân vận năm 2023

Xác định công tác Dân vận là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng, nhằm vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Chính vì vậy, trong những năm qua Đảng bộ xã Tam Thái luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Dân vận và xem đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham mưu cho Đảng ủy nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng quần chúng Nhân dân và có biện pháp chỉ đạo, vận động quần chúng Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tham gia giám sát việc thực hiện của chính quyền, từ đó, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân được nâng lên, ra sức phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển xã hội.

DV 1

Khối Dân vận Đảng ủy xã nhận giấy khen

của Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam

Đảng bộ xã Tam Thái đã chỉ đạo chính quyền địa phương quan tâm thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; công tác phối hợp Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp, chính đáng của Nhân dân được tập trung thực hiện. Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ Đảng và toàn thể Nhân dân nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức; hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, tích cực tham gia, hưởng ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Năm 2023, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Đảng ủy xã chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Qua triển khai có 53 mô hình “Dân vận khéo” của tập thể và 12 mô hình “Dân vận khéo” của cá nhân để triển khai thực hiện (trong đó có 23 mô hình duy trì, 30 mô hình mới của tập thể; đối với cá nhân 10 mô hình duy trì, 02 mô hình mới).

Với phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Nhân dân, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của của Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thực hiện tốt các Chương trình trọng điểm của địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình trước Nhân dân, từ đó, tạo mối quan hệ ngày càng mật thiết giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân ngày càng tốt hơn. Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, Hội quần chúng tập trung tuyên truyền, triển khai Nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước.

DV 3

Vận động nhân dân hiến đất thi côngtuyến đường

giao thôngnội đồngtại thôn Khánh Thịnh

Thời gian qua, địa phương luôn thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đúng theo tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, theo đó, người dân luôn đồng thuận ủng hộ địa phương các phong trào và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện luôn hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, điển hình như: Gia đình bà Nguyễn Thị Hùng, thôn Khánh Thịnh hiến hơn 600 m2đất để làm tuyến đường giao thông nội đồng, nhân dân thôn Khánh Thọ hiến hàng ngàn mét vuông đất để thi công tuyến đường từ trường tiểu học Kim Đồng đến nhà SHVH thôn Khánh Thọ… Công tác dân vận chính quyền được quan tâm chỉ đạo: Phối hợp với UBND xã thống nhất các nội dung phối hợp thực hiện công tác Dân vận năm 2023, chú trọng công tác phối hợp tham mưu cấp ủy thực hiện công tác Dân vận; Ủy ban Mặt trận TQVN xã tổ chức đối thoại với Hội viên Hội CCB xã trong giải quyết các vấn đề liên quan đến xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, đối thoại với nhân dân thôn Khánh Thọ trong xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu; kịp thời thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trong dịp tết nguyên đán. Chỉ đạo nhân dân khắc phục, sửa chữa kịp thời các tuyến giao thông nông thôn hư hỏng để nhân dân đi lại và vận động nhân dân ra quân dọn vệ sinh môi trường các nhà sinh hoạt văn hóa, các nơi cộng cộng, các tuyến đường giao thông nông thôn sach, đẹp đảm bảo cho nhân dân đi lại trong dịp tết.

DV 2

Hội LHPN xã nhận giấy khen của Ban Dân vận Huyện ủy

Phú Ninhvề xây dựng mô hình điển hình Dân vận khéo

Tổ dân vận Chi bộ thôn hoạt động đảm bảo theo Hướng dẫn 80-HD/BDVTW, ngày 28/02/2012 của Ban Dân vận Trung ương và Hướng dẫn 03-HD/BDVHU, ngày 26/4/2018 của Ban Dân vận Huyện ủy về sinh hoạt Tổ dân vận thôn, qua kiểm tra có 06/06 Tổ Dân vận Chi bộ thôn đều được đánh giá Tổ Dân vận vững mạnh. Khối Dân vận Đảng ủy được Ban Dân vận Huyện ủy Phú Ninh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, nhiều năm liền luôn là đơn vị dẫn đầu trong công tác Dân vận.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Đảng ủy xã Tam Thái tiếp tục tập trung chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương pháp công tác dân vận; phối hợp với các cấp, các ngành mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận từ xã đến các thôn; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận; tiếp tục rà soát, phát hiện và nhân rộng các mô hình có hiệu quả, xây dựng những mô hình mới có tính khả thi cao, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” trên từng lĩnh vực nhằm tạo nền tảng vững chắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Cẩm Y


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Banner liên kết

portalhuyen

NONGTHONMOI

hcm2

ngaytbls

xuctiendautu

pgd

BDKH

qoffice

congkhaingansachnew 1

 

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Văn bản chỉ đạo, điều hành Khối Đảng Đảng ủy xã Tam Thái thực hiện tốt công tác Dân vận năm 2023
Green Blue Orange Back to Top