Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Tam Thái tổ chức Hội nghị tuyên truyền kế hoạch xây dựng xã NTM kiễu mẫu, thôn NTM kiễu mẫu và tuyên truyền pháp luật năm 2023

Sáng ngày 12/4/2023, UBND xã Tam Thái phối hợp với UBMTTQVN xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền kế hoạch xây dựng xã NTM kiễu mẫu, thôn NTM kiễu mẫu và tuyên truyền pháp luật năm 2023 cho hơn 50 đại biểu là cán bộ, công chức, tuyên truyền viên, hòa giải viên trên địa bàn xã Tam Thái.Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Phan Văn Phẩm - Chủ tịch UBND xã tuyên truyền về các nội dung trong kế hoạch xây dựng xã NTM kiễu mẫu giai đoạn 2021-2025; nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong việc xây dựng NTM kiễu mẫu ở các thôn; những nội dung quan trọng cần sự chung tay vào cuộc của các tuyên truyền viên, thành viên ban quản lý NTM của xã, của Ban phát triển thôn trong việc tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân thực hiện NTM ở từng địa bàn thôn. Bà Lê Thị Bích Phượng - Phó Chủ tich UBMTTQVN huyện báo cáo các nội dung trong thông tri số 25  ngày 24/5/2022 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025; đồng thời hướng dẫn một số nội dung nâng cao chất lượng hoạt động của tổ đoàn kết; việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Bà Nguyễn Thị Lệ Lài - Trưởng phòng tư pháp huyện báo cáo nội dung hướng dẫn về công tác hòa giải ở cơ sở; hướng dân các nội dung các kỹ năng để nâng cao công tác hòa giải ở địa phương.

Hội nghị tuyên truyền NTM 1

Quang cảnh Hội nghị

Thông qua hội nghị tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết trong việc chung tay thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiễu mẫu, thôn NTM kiễu mẫu và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã, góp phần xây dựng thói quen sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật trên địa bàn./.

Nguyễn Thị Điểm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Banner liên kết

portalhuyen

NONGTHONMOI

hcm2

ngaytbls

xuctiendautu

pgd

BDKH

qoffice

congkhaingansachnew 1

 

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Văn bản chỉ đạo, điều hành Chính quyền Tam Thái tổ chức Hội nghị tuyên truyền kế hoạch xây dựng xã NTM kiễu mẫu, thôn NTM kiễu mẫu và tuyên truyền pháp luật năm 2023
Green Blue Orange Back to Top