Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

HĐND xã Tam Thái khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022.

Từ ngày 4 đến ngày 5/7/2022, HĐND xã Tam Thái khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022.

ky hop thu 5 hđnd xã 1

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo công tác thu, chi ngân sách, tình hình sử dụng ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021, báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023. Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, ngày 01/10/2021 của HĐND xã Quy định tỷ lệ vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước về kiên cố hóa hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Tam Thái, giai đoạn 2021-2025. Tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026 và kế hoạch đầu tư công năm 2022. Báo cáo công tác của thường trực của HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm; báo cáo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã về tham gia xây dựng chính quyền, các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã cũng đã được kỳ họp thông qua. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, xã đã chỉ đạo tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh một số chỉ tiêu cây trồng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 92% kế hoạch, chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay xã đã duy trì thực hiện và nâng chuẩn các khu NTM Kiễu mẫu hòa Bình, Trường Mỹ, Phước Lộc, triển khai xây dựng phương án thôn kiễu mẫu Khánh Thọ, phấn đấu 2 thôn Khánh Thịnh và xuân Phú đạt 4 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu NĂM 2022. Năm 2022, xã phấn đấu hoàn thành đạt xã nông thôn mới nâng cao

Kỳ họp đã dành thời gian thảo luận, đóng góp vào các báo cáo và đưa ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Kỳ họp cũng đã thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về ban hành phê chuẩn quyết toand ngân sách địa phương năm 2021; - Phê duyệt bổ sung dự toán thu – chi ngân sách năm 2022. - Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, ngày 01/10/2021 của HĐND xã Quy định tỷ lệ vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước về kiên cố hóa hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Tam Thái, giai đoạn 2021-2025.Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026 .Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban pháp chế Phó Trưởng ban kinh tế xã hội HĐND xã; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban pháp chế, Phó Trưởng ban kinh tế xã hội HĐND xã Nghị quyết chất vấn kỳ họp, dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023 và dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ năm HĐND xã khoá 13, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Trọng Khanh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Banner liên kết

portalhuyen

NONGTHONMOI

hcm2

ngaytbls

xuctiendautu

pgd

BDKH

qoffice

congkhaingansachnew 1

 

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Văn bản chỉ đạo, điều hành Chính quyền HĐND xã Tam Thái khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022.
Green Blue Orange Back to Top