Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 trên địa bàn xã Tam Thái

I- Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn huyện Phú Ninh và xã Tam Thái:

- Tổng số người ứng cử: 04; Tổng số đại biểu được bầu 02 đại biểu.

- Danh sách: (xếp theo thứ tự A,B,C)

TT

Họ và tên

Chức vụ công tác hiện nay

01

Phan Thái Bình

UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam

02

Phạm Thị Điểm

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam

03

Nguyễn Đức Hải

UV TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam

04

Nguyễn Thị Hải

Liên đoàn lao động huyện Nam Trà My, Quảng Nam


I- Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Phú Ninh và xã Tam Thái:

- Tổng số người ứng cử: 05; Tổng số đại biểu được bầu 03 đại biểu.

- Danh sách: (xếp theo thứ tự A,B,C)

TT

Họ và tên

Chức vụ công tác hiện nay

01

Lê Minh Dũng

HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phú Ninh

02

Lê Thị Hương

Chuyên viên văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam

03

Trần Văn Tân

UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

04

Vũ Văn Thẩm

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh

05

Nguyễn Thị Thùy Trang

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

III- Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Tam Thái:

- Tổng số người ứng cử: 05; Tổng số đại biểu được bầu 03 đại biểu.

- Danh sách: (xếp theo thứ tự A,B,C)

TT

Họ và tên

Chức vụ công tác hiện nay

01

Ngô Thị Thúy Diễm

Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Phú Ninh

02

Nguyễn Hữu Khánh

Công chức Văn phòng thống kê xã Tam Thái

03

Lê Văn Ninh

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Ninh

04

Lê Hồng Quân

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái

05

Ninh Quang Thạnh

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện Phú Ninh

IV- Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã Tam Thái khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các đơn vị bầu cử:

1- Đơn vị bầu cử số 1: Thôn Hòa Bình

- Tổng số người ứng cử: 07; Tổng số đại biểu được bầu 04 đại biểu.

- Danh sách: (xếp theo thứ tự A,B,C)

TT

Họ và tên

Chức vụ công tác hiện nay

01

Phan Văn Ân

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Thái

02

Trần Văn Nỡ

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hòa Bình

03

Trần Bằng Nhân

ĐUV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã

04

Phùng Thái Pháp

Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã

05

Hồ Xuân Quang

Cán bộ giao thông, thủy lợi, nông, lâm, diêm nghiệp xã

06

Ung Nho Long

ĐUV, Công chức phụ trách LĐTB&XH xã

07

Hồ Thị Mỹ Thuần

Chi hội phó Phụ nữ thôn Hòa Bình

2- Đơn vị bầu cử số 2: Thôn Khánh Thịnh

- Tổng số người ứng cử: 08; Tổng số đại biểu được bầu 05 đại biểu.

- Danh sách: (xếp theo thứ tự A,B,C)

TT

Họ và tên

Chức vụ công tác hiện nay

01

Nguyễn Kiên Cường

ĐUV, Trưởng Công an xã Tam Thái

02

Trương Minh Đức

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khánh Thịnh

03

Nguyễn Thị Điểm

ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND xã

04

Lê Thị Thu Hiền

Cộng tác viên Y tế - dân số thôn Khánh Thịnh

05

Phan Ngọc Linh

Thôn đội trưởng thôn Khánh Thịnh

06

Thái Thị Liên

Tổ Phó tổ chuyên môn trường THCS Phan Tây Hồ

07

Ninh Quang Sa

Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban CTMT thôn Khánh Thịnh

08

Hồ Thị Tuyết Trinh

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Phan Tây Hồ

3- Đơn vị bầu cử số 3: Thôn Trường Mỹ

- Tổng số người ứng cử: 07; Tổng số đại biểu được bầu 04 đại biểu.

- Danh sách: (xếp theo thứ tự A,B,C)

TT

Họ và tên

Chức vụ công tác hiện nay

01

Châu Thị Đạo

Cộng tác viên Y tế - dân số thôn Trường Mỹ

02

Nguyễn Văn Hoàng

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trường Mỹ

03

Nguyễn Trọng Khanh

Cán bộ Văn hóa thể thao, Đài truyền thanh xã

04

Ninh Đình Tâm

UV BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã

05

Phạm Quang Trạng

ĐUV, Chủ tịch Hội Nông dân xã

06

Nguyễn Thanh Trung

Chi ủy viên, Công an viên thôn Trường Mỹ

07

Võ Thị Kim Yến

Tổ trưởng tổ Phụ nữ số 3 thôn Trường Mỹ

4- Đơn vị bầu cử số 4: Thôn Phước Lộc

- Tổng số người ứng cử: 07; Tổng số đại biểu được bầu 04 đại biểu.

- Danh sách: (xếp theo thứ tự A,B,C)

TT

Họ và tên

Chức vụ công tác hiện nay

01

Ninh Văn Bàng

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phước Lộc

02

Ninh Văn Khánh

Thôn đội trưởng thôn Phước Lộc

03

Trần Ngọc Lĩnh

ĐUV, Công chức Văn phòng Thống kê xã

04

Phạm Xuân Nhơn

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Công an xã

05

Phạm Thị Hoài Thương

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban CTMT thôn Phước Lộc

06

Huỳnh Tấn Thung

UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã

07

Võ Đức Vũ

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã

5- Đơn vị bầu cử số 5: Thôn Khánh Thọ

- Tổng số người ứng cử: 07; Tổng số đại biểu được bầu 04 đại biểu.

- Danh sách: (xếp theo thứ tự A,B,C)

TT

Họ và tên

Chức vụ công tác hiện nay

01

Hồ Thị Hải

UV BTV Hội LHPN xã, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Hòa Bình

02

Nguyễn Văn Hân

Ủy viên BCH Chi đoàn thôn Khánh Thọ

03

Nguyễn Hữu Khánh

Công chức Văn phòng Thống kê xã

04

Trần Thị Nga

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban CTMT thôn Khánh Thọ

05

Phan Văn Phẩm

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

06

Phan Thị Thanh Quý

ĐUV, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

07

Khưu Thế Vinh

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khánh Thọ

6- Đơn vị bầu cử số 6: Thôn Xuân Phú

- Tổng số người ứng cử: 08; Tổng số đại biểu được bầu 05 đại biểu.

- Danh sách: (xếp theo thứ tự A,B,C)

TT

Họ và tên

Chức vụ công tác hiện nay

01

Phan Thái Thị Thúy Hằng

Công chức Tài chính – kế toán xã

02

Trần Thị Hoa

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Xuân Phú

03

Hồ Thị Mỹ

Cộng tác viên Y tế - dân số thôn Xuân Phú

04

Lê Hồng Quân

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã

05

Nguyễn Văn Sơn

ĐUV, Bí thư Đoàn xã

06

Ninh Thị Huyền Trang

Phó Bí thư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã

07

Lê Thị Thu Vân

Chi hội trưởng Phụ nữ, công tác viên Y tế - Dân số thôn Xuân Phú

08

Đinh Thị Cẩm Y

Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, cán bộ phụ trách Tổ chức – kiểm tra Đảng ủy

­


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Banner liên kết

portalhuyen

NONGTHONMOI

hcm2

ngaytbls

xuctiendautu

pgd

BDKH

qoffice

congkhaingansachnew 1

 

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Văn bản chỉ đạo, điều hành Thông tin tuyên truyền Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 trên địa bàn xã Tam Thái
Green Blue Orange Back to Top